Çocuklarda Aşı Takvimi

Çocuklarda Aşı Takvimi

Çocukların aşılanması, koruyucu bir sağlık hizmetidir. Çocuklar için yan etki ve ölüm riski olan bazı hastalıklara karşı koruyan aşılar aynı zamanda toplum içerisinde de bağışıklık sağlayarak bulaşıcı hastalık salgınlarını önler. Aşılanmaların takibinde tüm toplumda bağışıklık yaratarak bazı hastalıkların kökünün kazınmasını sağlar.

Aşılar sayesinde hastalıklardan ölüm sayısı ciddi anlamda azalmakla beraber sağlıklı bireylerin hayat kalitesini arttırır. Hastalık oluştuğunda oluşabilecek yan etkileri ve hastalık esnasında çıkabilecek maliyeti ortadan kaldırır.

 

Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi

 

Özel Aşılar

Grip (influenza) aşısı:

Grip sezonu başlamadan önce hekimin önerisi ile endikasyonu olan çocuklara yapılır.

-6 ay-8 yaş: Tam doz IM
-6 ay -8 yaşında daha önceden hiç aşılanmamışsa 1 ay ara ile 2 doz, aşılanmışsa tek doz yeterlidir.

->9 yaş: Tek doz yeterli.

Meningokok aşıları:

 

Neisseria menengitidis isimli bakterinin A, C, W ve Y suşlarından korunma amaçlı uygulanan aşılar:

Menactra;

 • 9 ay-2 yaş çocuklara en az 3 ay ara ile 2 doz IM uygulanır.
 • 2 yaşından sonra tek doz önerilir.

Nimenrix ;

 • Bebeğin 6.haftası ile 6 ayı arasında aşının 1.dozu uygulanacaksa, 1.dozu takiben 2 ay sonra 2.doz uygulanır. 12.ay veya sonrasında rapel dozu yapılmalıdır.
 • 6 ay -1 yaş arasında aşının 1.dozu uygulanacaksa rapel dozu 12.ay veya sonrasında uygulanır.
 • yaştan sonra ilk defa yapılacak aşı tek doz olarak IM uygulanmalıdır.

Menveo;

 • Bebeğin 2-4-6. aylarında 3 dozu ve 12-16. aylarında 4. dozu yapılır
 • Geç süt çocukluğu döneminde 7-12. Ayında 1.doz ve 12-16. ayda 2 doz, 2 aşı arasında en az 2 ay olması gerekir.
 • 12-24 ay arası çocuklarda en az 2 ay ara ile 2 doz
 • >2 yaş tek doz IM uygulanır.

 

 

Neisseria menengitidis isimli bakterinin B suşundan korunma amaçlı uygulanan aşı:

*Bexsero:

 • 2ay -24 ay arasında 2+1 aşı seması  ile  uygulanır.
 • 2-12 ay arası yapılanlar en az 2 ay arayla 2 doz 12-23 ay arası 3.dozu yapılır
 • 12-24 ay arası çocuklarda en az 2 ay ara ile 2 doz ve ilk aşıdan 12 ay sonra 3.doz yapılır
 • 2-10 yaş arası çocuklarda 2 ay ara ile 2 doz
 • 11 yaş üstü çocuklar ve erişkinlerde 1-2 ay ara ile 2 doz olarak IM uygulanır

 

Rotavirüs aşısı: 5 yaş altı çocuklarda sık görülen kusma, ishal, ateş ve sıvı kaybı bulgularıyla seyreden Rotavirüs etkeninden korunma amaçlı ağızdan uygulanan aşıdır.

Rotarix;

 • İlk doz bebeğin 6. Haftasında başlanabilir, en geç 14 hafta 6 günlükken uygulanabilir.
 • İki aşı dozu arasında en az 4 hafta olmalı
 • Önerilen şema 2. ve 4.aylar veya 3. ve 5.aylar oral uygulanır
 • Aşının 2.dozu en geç 24. haftaya kadar tamamlanmalıdır.

Rotateq;

 • İlk doz bebeğin 6. Haftasında başlanabilir, en geç 14 hafta 6 günlükken uygulanabilir.
 • Önerilen şema 2,4 ve 6.aylar veya 3,5 ve 7.aylar po uygulanır.
 • Aşının 3.dozu 32 hafta sonuna kadar uygulanabilir.

 

HPV (human papilloma virüs) aşısı; genital kanser aşısı olarak bilinir.

 • 9 yaş olan hem kız hem erkek çocuklara IM olarak uygulanır

Cervarix (HPV 16 ve 18 suşları, ikili aşı);

 • Uygulaması 0, 1 ve 6. aylarda toplam 3 doz IM

Gardasil (HPV 6, 11, 16, 18 suşları, dörtlü aşı);

 • Uygulaması 0, 2 ve 6. aylarda toplam 3 doz IM

 

Categories :